Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Thành viên tham gia đăng ký sử dụng với BQT mới có quyền đăng tải thông tin trên britsub.net và phải tuân thủ những điều kiện tiên quyết nhằm tránh hiện tượng đưa thông tin không chính xác hoặc các thông tin vi phạm tới Pháp luật. Việc sử dụng trang nội thất britsub.net chỉ giới hạn ở các thông tin về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh nội thất nói chung và một số ngành nghề khác nói riêng và cần phải tuân thủ một số quy định sau:

1- Bài viết phải mang tính sáng tạo không copy, sao chép nguồn từ nơi khác trên internet

2- Không đăng trùng lặp nội dung bài viết đã từng đăng ở đâu đó

3- Bài đăng không quá ngắn dưới 500 chữ viết

Quy định từ britsub.net